Order now

Please read the first paragraph before you place your order.

The prices of our books include VAT and postage for delivery by the South African Post Office. If you, however, order less than five books, it is important that you should read the information in this regard on the homepage.  For more information regarding alternative modes of delivery e.g. by couriers, click here.

Lees asseblief die eerste paragraaf vóór u u bestelling plaas.

Die pryse van ons boeke sluit BTW en posgeld vir aflewering deur die Suid Afrikaanse Poskantoor in. As u egter minder as vyf boeke bestel, is dit belangrik dat u die inligting in dié verband op die tuisblad (“homepage”) lees.  Vir meer inligting oor alternatiewe wyses van aflewering, bv. koeriers, kliek hier.

Physical Sciences

Fisichem Grd 12 KABV (Afrikaans)

F12KABV_voorblad_kleur Fisiese wetenskappe: Vrae met volledige antwoorde vir graad 12. more info
Price: R170.00

Physichem Grd 12 CAPS (English)

F12CAPS_voorblad_kleur Physical Sciences: Questions with complete answers for grade 12. more info
Price: R170.00

Fisichem Grd 11 KABV (Afrikaans)

fisichem11ABuiteblad Fisika- en Chemie-inhoude van die KABV (CAPS) kurrikulum Vrae met volledige antwoorde volgens onderwerpe. more info
Price: R170.00

Physichem Grd 11 CAPS (English)

Physichem11ECover Physics and Chemistry contents of the CAPS curriculum. Questions with complete answers arranged topic-wise. more info
Price: R170.00

Fisichem Grd 10 KABV (Afrikaans)

F10_voorblad_Afr Fisika- en Chemie-inhoude van die KABV (CAPS) kurrikulum Vrae met volledige antwoorde volgens onderwerpe. more info
Price: R170.00

Physichem Grd 10 CAPS (English)

F10_voorblad_Eng Physics and Chemistry contents of the CAPS curriculum. Questions with complete answers arranged topic-wise. more info
Price: R170.00

Mathematics

Pythagoras Grd 12 KABV (Afrikaans)

P12KABV ‘n Uitstekende, baie omvattende studiegids wat al die wiskunde bevat wat leerders behoort te bemeester voordat hulle hul finale matriekeksamen aandurf meer inligting
Price: R170.00

Pythagoras Grd 12 CAPS (English)

Pyth12CapsEng It is an excellent, very comprehensive study guide containing all the mathematics which learners should master before attempting their final Matric examination. A MUST-HAVE FOR ALL GRD. 12 LEARNERS.
more info
Price: R170.00

Pythagoras Grd 11 KABV (Afrikaans)

Pythagoras11ABuitebladcom Die huidige KABV (CAPS) kurrikulum volgens onderwerpe. Voorbeelde, kort opsommings en vrae met antwoorde. more info
Price: R170.00

Pythagoras Grd 11 CAPS (English)

Pythagoras11Ecovercom Mathematics contents of the CAPS curriculum. Examples, summaries and questions with answers. more info
Price: R170.00

Pythagoras 10 KABV (CAPS) Afr

Die huidige KABV (CAPS) kurrikulum volgens onderwerpe. Voorbeelde, kort opsommings en vrae met antwoorde. meer inligting
Price: R170.00

Pythagoras Grd 10 CAPS (Eng)

English version of Mathematics contents of the CAPS curriculum. From Number Relationships to Probability which contains examples, summaries and tests. more info
Price: R170.00

Pythagoras Gr. 9 KABV (CAPS) Afrikaans

pythagoras-9-kabv Die huidige KABV (CAPS) kurrikulum volgens onderwerpe. Voorbeelde, kort opsommings en vrae met antwoorde. meer inligting
Price: R170.00

Pythagoras 9 CAPS (English)

pythagoras-9-kabv Mathematics contents of the CAPS curriculum. Examples, summaries and questions with answers. more info
Price: R170.00

Pythagoras Grd 8 CAPS (English)

P8CAPS_voorblad Mathematics contents of the CAPS curriculum. Examples, summaries and questions with answers. more info
Price: R170.00

Pythagoras Grd 8 KABV (Afrikaans)

P8KABV_voorblad Mathematics contents of the CAPS curriculum. Examples, summaries and questions with answers. more info
Price: R170.00